Mijn favorieten

Vertrouwen

­

Alles draait om vertrouwen


Huiseigenaren die hun woning willen verkopen of die een woning willen kopen, hopen op een zo gunstig mogelijk resultaat. Dat spreekt voor zich. Kiest u voor Petterson Makelaardij dan zal ons team er alles uit halen wat erin zit, tot dusver nog geen nieuws. Toch bepaalt de hoogte van de koop- of verkoopprijs niet alleen de kwaliteit van het koop- of verkoopproces. Ook de manier waarop wij u de ‘zorg ‘uit handen wordt genomen en de manier waarop de zaken er omheen zo efficiënt mogelijk worden geregeld is van groot belang. Wij begrijpen dat heel goed, wij snappen dat u alles goed geregeld wilt hebben voor de volgende stap. Is de woning dan eenmaal verkocht, of aangekocht, dan verzorgen we de overdracht en feitelijke oplevering, vlot en adequaat.

Ons kantoor is gespecialiseerd in:
- aan- en verkoop woningen van alle categorieën
- verkoop en verhuur van MKB bedrijfs onroerend goed
- taxaties zowel van woningen alsmede MKB bedrijfs onroerend goed
- nieuwbouw en innovatieprojecten
- financiële dienstverlening in samenwerking met meerdere erkende hypotheekadviseurs
- advisering
­

 

Wie is mijn ­makelaar

­

Historie:­  ons kantoor vindt zijn oorsprong bij Makelaar H.G.J. van Uden, opgericht in 1961, waar Frank Petterson op 18 jarige leeftijd is komen werken en zijn studie heeft opgepakt voor beëdiging als taxateur o.g. en makelaar o.g.. Na 9 jaar heeft Frank (spreek uit als Frenk) het kantoor van Henk van Uden overgenomen. Na een samenwerking met Bato Grarantiemakelaars met samen een vijftal kantoren in de regio, heeft Frank ervoor gekozen om kleinschaliger bezig te zijn binnen de makelaardij. Waarom: u heeft recht op de allerbeste dienstverlening met een professionele werkwzije en met persoonlijke aandacht. Dat kan binnen een kleinschaliger kantoor en vooral wanneer het kantoor verbonden is aan de woning van de makelaar.

Wij staan voor volstrekte integriteit met eerlike en open lijnen.

­

 

NVM Woontoets

­

De NVM Woontoets is een deskundige screening,­

speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee onderzoekt Petterson Makelaardij
de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder, koper of opdrachtgever.

Door de NVM-Woontoets voorkomt uw NVM-makelaar zoveel mogelijk dat personen achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje
van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. Ook werpt u een blokkade op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale
bewoning of hennepteelt opstarten.

De NVM Woontoets bestaat uit 3 onderdelen:

  • ID-verificatie: alle typen identiteitsbewijzen (zowel uit Nederland als uit het buitenland) worden gecontroleerd op echtheid, vermist en gestolen
  • Creditcheck: informatie uit openbare bronnen over o.a. incasso, onroerend goed, telefoon, bedrijf, curatele en verhuizingen
  • Specifieke woonvragen: op basis van een aantal harde (controleerbare) en zachte (dossieropbouw) vragen worden mogelijke risicofactoren nagegaan

Wanneer er een NVM Woontoets wordt uitgevoerd, wordt de persoon vooraf geïnformeerd. Binnen tien minuten is het eerste resultaat bekend. Eventueel zal nader diepgaander onderzoek volgen.

Digitaal dossier
Van iedere verificatie wordt een volledig digitaal dossier gemaakt waar op een later moment documenten aan toegevoegd kunnen worden. Documenten die in het dossier opgenomen kunnen worden zijn:

  • Een kopie van de laatste 3 salarisspecificaties
  • Een kopie van de laatste 3 loonstortingen
  • Een verhuurderverklaring
  • Een acceptatieformulier
  • Een werkgeversverklaring
  • Een historisch uittreksel uit het GBA

Kwaliteitsmerk
De NVM is niet alleen het kwaliteitsmerk voor de koopwoningmarkt, maar ook voor de huurwoningmarkt. Daarom stelt de NVM hoge eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening die haar leden verstrekken. Petterson Makelaardij ­staat hiermee garant voor een zorgvuldige afwikkeling van de (huur)transactie.

­