Mijn favorieten

Taxaties

­

Direct een taxatie-opdracht voor het NWWI verstrekken

aan Petterson Makelaardij o.g.: ­klik op dit logo ­

­

 

Register Vastgoed Taxateurs

NRVTHet NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Zij voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, respecteren de beroeps- en gedragscodes en onderwerpen zich aan het tuchtrecht. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs wil de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur bevorderen en transparantie stimuleren. Het NRVT is opgericht door de beroeps-en brancheorganisaties en instellingen waarin naast taxateurs ook andere vastgoedprofessionals zijn ingeschreven. Dit keurmerk biedt u als consument veel zekerheden.

De voordelen op een rij:

  • Een RVT-taxateur moet zich houden aan beroepscodes en tuchtrecht. Dat is van belang bij o.a. geschillen
  • Een RVT-taxateur beschikt door o.m. bijscholingen over deskundigheid en actuele marktkennis
  • Een RVT-taxateur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat geeft een opdrachtgever extra zekerheid
  • Voor iedere taxatie gelden de RVT-kwaliteitsnormen

De werkwijze

De RVT-taxateur werkt bij het uitbrengen van taxatierapporten en het geven van deskundige adviezen strikt conform de richtlijnen die door de branchevereniging zijn vastgesteld.

 

Woning (of bedrijfsruimte) laten taxeren
U wilt de waarde weten van uw woning. Een taxatie door Petterson Makelaardij geeft hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Frank Petterson RMT is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee een gecertificeerde taxateur. Wij kunnen zowel NWWI- als TaxateursUnie gevalideerde taxatierapporten voor u maken.
NVM-makelaars ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. De NVM-makelaar is dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Uniforme norm
NVM-makelaars hanteren tijdens het taxeren allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de Meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden.

Dankzij de NVM-database die wordt bijgehouden door 4000 NVM-makelaars aansluiting bij het NBWO en de TaxateursUnie, heeft  taxateur Frank Petterson meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Actuele regionale marktsituatie
Door de actualiteit is de NVM-makelaar-taxateur zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen. Niet voor niets moet het te taxweren object binnen 20 km. hemelsbreed afstand van het kantoor liggen.

­

­

  • Een taxatie kan verschillende doelen hebben.

- waarde vaststelling voor een verkoop beslissing.
- waarde schatting in verband met een boedel verdeling bijvoorbeeld bij scheiding.
- de marktwaarde voor een hypotheek bij een bank of hypotheekinstelling.
- taxatie ten behoeve van inbreng van een onroerende zaak in een onderneming.
- waarde vaststelling van de opstal in verband met afschrijving op de balans.
- waarde vaststelling in verband met beoordeling van te betalen erfrecht.
- minnelijke waardering voorafgaand aan een onteigening procedure.

Tevens heeft ons kantoor ervaring met minnelijke waardering voor de rechtbank of met de belastingdienst.

­

­

Voorbeelden van taxatiewaardes zijn:
Marktwaarde
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing , waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.
­

Herbouwwaarde
Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.

­

Voor het uitvoeren van een taxatie dient uw NVM-makelaar/taxateur een nota in. Er zijn geen vaste tarieven voor het uitvoeren van een taxatie. Bij het maken van de afspraak voor de taxatie kunt u tevens afspraken maken over het honorarium. Zo is vooraf duidelijk wat u de makelaar/taxateur moet betalen voor het uitvoeren van de taxatie
­
Benadering van ons tarief

­

­Prijsklasse van het object

­Tarief incl. BTW maar exclusief ­kadaster, ­legeskosten gemeente en/of ­KvK

Toeslag appartementen € 70,00

Toeslag verbouwing   € 70,00

­ NWWI toeslag *

TaxateursUnie toeslag**

­Tot € 260.000,- ­ € 400,00 * € 38,00   ** € 40,00
­€ 260.000,- tot € 400.000,- ­ € 460,00 * € 38,00   ** € 40,00
­€ 400.000,- tot € 700.000,- ­ € 550,00 * € 38,00   ** € 40,00
­€ 700.000 en hoger ­ in overleg vanaf­ € 600,- * € 38,00   ** € 40,00
     

Wat houdt een taxatie-opdracht in?
Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een onroerend goed en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt niet in een opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring.

Voordat de taxateur de taxatie opname gaat maken moet volgens regelgeving de opdrachtgever akkoord gaan met de toegestuurde opdrachtvoorwaarden.

­

Tijdens een taxatie let de NVM-makelaar op de volgende factoren:
- de staat van onderhoud;
- de inhoud en de Gebruiksoppervlakte Wonen (Meetinstructie)
- de functionele indeling;
- de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
- mate van isolatie en energiezuinigheid;
- verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
- de ligging en de omgeving;
- het bestemmingsplan
- bodeminformaties
- de marktsituatie
- hoe verhoudt de marktwaarde zich tot transactieprijzen van referentiewoningen

Na enige tijd koppelt de NVM-makelaar de taxatiewaarde aan u terug. Voor de meeste financieringsaanvragen geldt dat de taxatie verplicht gevalideerd moet worden door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.
Onze taxateur is hiervoor aangesloten bij het NWWI en de TaxateursUnie.

­

De NVM-makelaars hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-wonen taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de Marktwaarde.

­

Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.

­

­

­

­

­