Mijn favorieten

Financieren


 

Woning kopen na NHG-verliesdeclaratie


Na een verkoop met verlies, meldt de hypotheekverstrekker dit bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Als de eigenaar van Nationale Hypotheek Garantie een schriftelijke verklaring heeft ontvangen dat zijn restschuld is kwijtgescholden, levert de BKR-registratie in principe geen problemen op bij het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening met Nationale Hypotheek Garantie. Na 5 jaar verdwijnt de BKR-registratie en is het verkrijgen van hypotheek zonder NHG weer mogelijk.

In 2012 hebben in totaal 3.549 huishoudens vanwege een gedwongen verkoop een beroep gedaan op NHG. Deze forse toename is conform de verwachtingen en laat zich met name verklaren door de aanhoudende daling van woningprijzen.

Dit verhoogt immers de kans dat bij verkoop de opbrengst van een woning lager is dan de resterende hypothecaire lening. Daarnaast is voor een deel sprake van een volume-effect, vanwege het feit dat de afgelopen jaren meer leningen met NHG zijn verstrekt. Relatiebeëindiging (61%) en werkloosheid (16%) waren ook in 2012 de belangrijkste oorzaken van de gedwongen verkoop.